Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zápisnice

 

Zápisnica zo 7. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 17.6.2022

 

Zápisnica zo 6. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 24.5.2022

 

Zápisnica zo 5. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 22.4.2022

 

Zápisnica zo 4. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 15.3.2022

 

Zápisnica z 3. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 1.2.2022

 

Zápisnica z 2. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 1.12.2021

 

Zápisnica z 1. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 20.09.2021

 

Zápisnica z 10. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 29.06.2021

 

Zápisnica z 9. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 08.06.2021

 

Zápisnica z 8. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 4.05.2021

 

Zápisnica z 7. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 10.03.2021

 

Zápisnica z 6. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 24.11.2020

 

Zápisnica z 5. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 13.10.2020

 

Zápisnica z 4. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 02.07.2020

 

Zápisnica z 3. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 08.06.2020

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 30.03.2020

 

Zápisnica z 2. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 11.02.2020

 

Zápisnica z 1. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 14.01.2020

 

Zápisnica z 2. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 26.11.2019

 

Zápisnica z 1. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 15.10.2019

 

Zápisnica zo 6. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 17.09.2019

 

Zápisnica z 5. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 11.06.2019

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 23.05.2019

 

Zápisnica z 4. zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 15.04.2019

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 12.03.2019

 

Zápisnica z 3. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 19.02.2019

 

Zápisnica z 2. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 27.11.2018

 

Zápisnica z 1. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 16.10.2018

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FSV UCM  v Trnave zo dňa 17.09.2018

 

Zápisnica z 2. zasadnutia AS FSV UCM v Trnave zo dňa 18. 06. 2018

 

Zápisnica z volieb dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2018-2022 zo dňa 18. 06.2018

 

Zápisnica z 1. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 29.05.2018

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 19.04.2018

 

Zápisnica z 10. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 19.09.2017

 

Zápisnica z 9. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 13.06.2017

 

Zápisnica z 8. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 02.05.2017

 

Zápisnica z 7. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa  28.02.2017

 

Zápisnica z 7. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa  17.01.2017

 

Zápisnica z 6. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa  06.12.2016

 

Zápisnica z 5. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa  13.09.2016

 

Zápisnica z 4. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa  15.06.2016

 

Zápisnica z 3. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa  03.05.2016

 

Zápisnica z 2. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 01.03.2016

 

Zápisnica z 1. zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 11.01.2016