Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky volieb

 

 

 

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM na funkčné obdobie r.2021-2024, ktoré sa konali dňa 19.09.2022.

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSV na funkčné obdobie r. 2020-2023, ktoré sa konali dňa 19.09.2022.

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

 

Výsledky volieb dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2022-2026

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb dekana FSV UCM zo dňa 17.júna 2022

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

Výsledky volieb do študentskej časti AS UCM na funkčné obdobie r. 2021 - 2024

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do študentskej časti AS UCM zo dňa 30.marca 2021

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS UCM na funkčné obdobie r. 2021 - 2024

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do zamestnaneckej časti AS UCM zo dňa 30.marca 2021

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2022

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do študentskej časti AS UCM zo dňa 07.10.2020

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2023

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM zo dňa 19.11.2019

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM zo dňa 14.11.2018

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSV zo dňa 14.11.2018

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM zo dňa 14.11.2018

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

 

Výsledky volieb do študentskej časti AS UCM

 

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do študentskej časti AS UCM zo dňa 24.09.2018

 

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM

na funkčné obdobie 2018-2020

 

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2018-2020

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

Výsledky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM

na funkčné obdobie 2016-2019

 

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM nájdete tu

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM nájdete tu

 

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM

 

 

Informácie o výsledku doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSV UCM

a volieb zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky volieb do študentskej časti AS UCM na funkčné obdobie r. 2021 - 2024

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do študentskej časti AS UCM zo dňa 30.marca 2021

 

Dokumenty:
  Zápisnica