Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Aktuálne oznamy

 

Zápis študentov FSV UCM na akademický rok 2015/2016 FSV

21.07.2015

Oznam študijného oddelenie FSV UCM FSV

14.11.2017

Harmonogram zápisov študentov FSV UCM na akademický rok 2017/2018 FSV

10.08.2017

Oznam ubytovacej komisie FSV

15.07.2015

Harmonogram štúdia v Akademickom roku 2015/2016 FSV

11.09.2015

Komplexná akreditácia FSV

21.07.2015

Zápisnica zo zasadnutia ubytovacej komisie FSV UCM dňa 31.5.2017 FSV

07.06.2017

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce FSV

26.08.2015

Obhajoba dizertačnej práce FSV

03.09.2015

Personálna zmena na FSV UCM vo funkcii prodekana pre VVČ FSV

03.09.2015

Oznam pre uchádzačov FSV

03.09.2015

Harmonogram Týždňa vedy a techniky 2015 na FSV UCM FSV

04.11.2015

Štátne magisterské skúšky október 2015 FSV

17.09.2015

Pridelenie ubytovania FSV

14.09.2015

Zápis nezapísaných študentov FSV

14.09.2015

Rozvrhy na zimný semester AR 2015/2016 FSV

22.09.2015

Deň doktorandov 1/2017 FSV

11.05.2017

Zaradenie do študijných skupín FSV

30.09.2015

Informačný fakultný deň FSV

02.10.2015

Začiatok výučby - kontaktné hodiny FSV

06.10.2015

Pozvánka na otvorenie akademického roka 2015/2016 FSV

05.10.2015

Predmet Športové aktivity FSV

09.10.2015

Prijímacie konanie PhD. FSV

19.10.2015

Dekanské voľno FSV

29.10.2015

Podávanie návrhov kandidátov na funkciu dekana FSV UCM FSV

10.11.2015

Výberové konanie FSV

05.11.2015

Rozpis študentov na magisterské štátne škúšky FSV

24.05.2016

Exkurzia do Viedne FSV

29.10.2015

Prednáška Dr. Avi Bleiera - "Defeating/Dealing with International Terrorism" FSV

29.10.2015

Prijímacie konanie AR 2018/2019 - II. kolo FSV

01.09.2018

Voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 FSV

20.11.2015

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM FSV

10.11.2015

Slávnostné zahájenie Debatného klubu FSV UCM FSV

10.11.2015

Tretí ročník Univerzity tretieho veku FSV UCM FSV

10.11.2015

Slávnostná imatrikulácia FSV

20.11.2015

Prírodovedci pre sociálne vedy FSV

11.11.2015

Výberové konanie FSV

20.11.2015

Migrácia a multikulturalizmus FSV

12.11.2015

Výberové konanie FSV

20.11.2015

Deň doktorandov FSV

16.11.2015

Európske kontexty kultúry FSV

16.11.2015

Smútočný oznam FSV

18.11.2015

Štátne magisterské a bakalárske skúšky - január 2016 FSV

24.11.2015

Športový deň FSV UCM – pokyny k účasti FSV

20.11.2015

Vyjadrite svoju mienku o Vašej budúcej kariére! FSV

20.11.2015

Kandidáti na funkciu dekana FSV UCM FSV

19.11.2015

Stretnutie absolventov a priateľov FSV UCM FSV

20.11.2015

Informačný seminár Workspace Europe FSV

20.11.2015

Benefit pre uchádzačov FSV UCM FSV

22.11.2015

Benefit pre darcov krvi v rámci akcie Kvapka krvi FSV UCM FSV

22.11.2015

Pokyny k podávaniu žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu výskumu UCM FSV

25.11.2015

Poďakovanie - Kvapka krvi FSV UCM FSV

25.11.2015

Predstavenie kandidáta na dekana FSV UCM FSV

25.11.2015

Medzinárodná vedecká konferencia Ochrana ovzdušia 2015 FSV

25.11.2015

Slávnostná imatrikulácia FSV

26.11.2015

Dekanské voľno 30. november 2015 FSV

29.11.2015

Klub absolventov a priateľov FSV UCM FSV

30.11.2015

Výberové konanie - PR manažér FSV FSV

30.11.2015

Skúšobné obdobie - nadštandardná dĺžka štúdia FSV

30.11.2015

Smútočný oznam FSV

30.11.2015

Internship in Slovenia FSV

30.11.2015

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

04.12.2015

ŠVOČ 2016 FSV

25.02.2016

Dekanské voľno FSV

04.12.2015

Mikuláš v zariadeniach sociálnych služieb FSV

11.12.2015

Voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 FSV

08.12.2015

Voľba kandidáta na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 FSV

08.12.2015

Výberové konanie FSV

11.12.2015

Oznámenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty sociálnych vied UCM FSV

10.12.2015

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017 FSV

24.01.2016

Oznam Študijného oddelenia a Oddelenia akademických činností FSV

17.12.2015

Exkurzia do Bruselu FSV

07.02.2016

Rozdelenie študentov na štátne bakalárske a magisterské skúšky - január 2016 FSV

24.01.2016

Deň otvorených dverí FSV

24.01.2016

Poďte s nami do divadla FSV

21.01.2016

Súťaž: Esej o multilingvizme - Many Languages, One World FSV

22.01.2016

Denný jarný tábor pre deti vo veku od 6 - 12 rokov FSV

10.02.2016

Rozvrh na letný semester FSV

10.02.2016

Darujte nám 2% z Vašich daní - Vašim 2% dáme zmysel FSV

19.02.2016

Kontrola zimného semestra AR 2015/2016 FSV

15.02.2016

Výsledky výberoveho konania Erasmus+ na akademický rok 2016/2017 FSV

15.02.2016

Oznam študijného oddelenia FSV

22.02.2016

Študovňa FSV

08.03.2016

Pokyny k štátnym záverečným skúškam FSV

03.04.2016

Hodnotenie pedagogického výkonu vyučujúceho FSV

10.03.2016

Dotazník spokojnosti zamestnancov FSV UCM 2015/2016 FSV

10.03.2016

Prieskum záujmu študentov o propagačné predmety FSV UCM v Trnave FSV

17.03.2016

Exkurzia Brusel FSV

23.03.2016

Deň otvorených dverí UCM 2016 FSV

08.04.2016

Veľtrh práce na UCM! FSV

30.03.2016

Výberové konanie FSV

13.04.2016

Výberové konanie FSV

13.04.2016

Jarné upratovnie Bučianskej FSV

07.04.2016

Návšteva veľvyslankyne Vietnamskej socialistickej republiky FSV

07.04.2016

ŠVOČ 2016 FSV

08.04.2016

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2015/2016 FSV

13.04.2016

Vzdelávanie MSC-Pro na OEAEP FSV

13.04.2016

Výberové konanie FSV

20.04.2016

Spokojnosť študentov s výučbou cudzích jazykov na FSV UCM FSV

20.04.2016

Dekanské voľno FSV

22.04.2016

Oznam Študijného oddelenia pre končiacich študentov FSV

25.04.2016

SÚŤAŽ o vytvorenie najlepšieho výročného loga FSV

26.04.2016

Migration and it´s impact on V4 countries FSV

02.05.2016

Electoral Engineering and Competitivness in Post-Communist Europe FSV

02.05.2016

The Ph.D. Summer School on political integration and differentiation in Europe FSV

02.05.2016

Futbalový turnaj o " Putovný pohár dekana FSV UCM v Trnave" FSV

02.05.2016

Športový deň FSV UCM FSV

02.05.2016

Výberové konanie FSV

09.05.2016

Oznam Študijného oddelenia FSV

11.05.2016

Rozpis študentov na bakalárske a magisterské štátne škúšky (január 2018) FSV

25.01.2018

Súťaž o vytvorenie najlepšieho loga FSV

17.05.2016

Smútočný oznam FSV

19.05.2016

Stretnutie so zástupcami zahraničných univerzít FSV

01.06.2016

Oznam FSV

02.06.2016

Gratulujeme FSV

03.06.2016

Výberové konanie FSV

07.06.2016

Postup elektronického zápisu na AR 2016/2017 FSV

21.06.2016

Oznam študijného oddelenia FSV

07.06.2016

Pokyny k štátnym skúškam v auguste 2017 FSV

15.05.2017

Pridelenie ubytovania FSV

21.06.2016

Harmonogram promócií FSV

14.06.2018

Úradné hodiny na študijnom oddelení FSV od 20.6.2016 do 31.8.2016 FSV

21.06.2016

Pozor zmena FSV

20.06.2016

Kontrola AR 2015/2016 FSV

21.06.2016

Voľby do akademického senátu FSV UCM a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016 FSV

21.06.2016

Výsledky dotazníkov FSV

22.06.2016

Výberové konanie FSV

26.06.2016

Oznam študijného oddelenia FSV

28.06.2016

Dni zdravia FSV

30.06.2016

Vedecký seminár „Deň doktorandov 2016“ FSV

01.07.2016

Stretnutie členov organizácie NISPACee z Kyjeva FSV

30.06.2016

Vytvorenie zápisného listu FSV

01.07.2016

Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV

02.07.2016

Predzápis na AR 2016/2017 FSV

11.07.2016

Rozdelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2016/2017 FSV

15.07.2016

Prijímacie konanie na AR 2017/2018 - II.kolo FSV

22.08.2017

Novoakreditovaný študijný program VEREJNÁ POLITIKA FSV

20.07.2016

Harmonogram zápisov do vyššieho roka štúdia FSV 2016_2017 FSV

08.08.2016

Pracovné ponuky FSV

15.08.2016

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II. FSV

05.11.2017

Kandidáti do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV FSV

23.09.2016

Kandidáti FSV UCM do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM FSV

23.09.2016

Študentská tanečná škola FSV

12.09.2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 FSV

12.09.2016

Harmonogram fakultných dní pre študentov denného štúdia všetkých študijných programov FSV

28.09.2016

Príručka pre študentov 1. ročníka na FSV UCM FSV

06.10.2016

Doplňujúce voľby do Akademického senátu FSV UCM a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016 FSV

23.09.2016

Výsledky doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSV UCM a volieb zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016 FSV

26.09.2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 FSV

28.09.2016

Výročná konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

28.11.2017

Študijné pobyty pre študentov vo Veľkej Británii FSV

07.10.2016

Výberové konanie FSV

17.10.2016

Týždeň vedy a techniky SR 2016 na FSV UCM FSV

08.11.2016

ŠVOČ 2017 FSV

29.03.2017

Výberové konanie FSV

11.11.2016

Neformálne stretnutie so študentmi FSV

04.11.2016

Výberové konanie FSV

11.11.2016

Vstupenky na Cigánskych diablov stále v ponuke! FSV

11.11.2016

Oznam knižnice FSV FSV

11.11.2016

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov FSV

28.11.2016

Dekanské voľno FSV

13.11.2016

Výročná konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

28.11.2016

Udeľovanie čestného titulu Doctor honoris causa FSV

22.11.2016

5. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

24.11.2016

Kariérny deň UCM FSV

22.11.2016

Ochrana ovzdušia 2016 FSV

21.11.2016

Pokyny pre končiacich študentov FSV

28.11.2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v akademickom roku 2016/2017 FSV

28.11.2016

Poďakovanie FSV

28.11.2016

Exkuzria DDS Cífer - Karolína FSV

24.11.2016

Pracovná stáž v zahraničí v rámci ERASMUS+ FSV

28.11.2016

Mikulášsky volejbalový turnaj zmiešaných družstiev FSV

30.11.2016

Príkaz dekana FSV o priebehu skúškového obdobia v ZS 2016-2017 FSV

30.11.2016

Letné školy FSV

05.12.2016

Dodatočné prijímacie konanie na AR 2016/2017 - doktorandské štúdium FSV

06.12.2016

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 FSV

22.11.2018

Stretnutie s prof. PhDr. Martinom Potůčkom, CSc., z Karlovej Univerzity v Prahe FSV

17.12.2016

Oznam študijného oddelenia FSV UCM FSV

19.12.2016

Cudzie jazyky v odbornej príprave profesionálov FSV

12.02.2018

Študentská politologická konferencia v ČR FSV

04.01.2017

Výberové konanie FSV

10.01.2017

Oznam o priebehu skúšok FSV

10.01.2017

Kolégium dekana a otvorenie novej knižnice FSV

10.01.2017

Vyskúšaj si účasť na konferencii a staň sa doktorandom na FSV! FSV

16.01.2017

Výsledky výberového konania ERASMUS+ na akademický rok 2017/2018 FSV

18.01.2017

Darujte nám 2% z Vašich daní - Vašim 2% dáme zmysel FSV

13.02.2017

Rozdelenie študentov na štátne skúšky - máj 2019 FSV

27.05.2019

Súhrn informácíí zo 7. zasadnutia AS FSV UCM FSV

21.01.2017

Upravený harmonogram AR 2016/2017 FSV

24.01.2017

Smernica o plagiátorstve FSV

01.02.2017

Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore FSV

20.04.2017

Kontrola zimného semestra AR 2016/2017 FSV

03.02.2017

Oznam pre končiacich študentov v AR 2016/2017 FSV

03.02.2017

Výberové konanie FSV

17.02.2017

Výberové konanie FSV

17.02.2017

Erasmus+ stáž FSV

23.02.2017

Študentská stáž FSV

23.02.2017

Prebúdzanie SSPV (Slovenskej spoločnosti pre politické vedy) FSV

23.02.2017

Výberové konanie FSV

07.03.2017

GAUDEAMUS 2017 - Študentská osobnosť roka FSV

13.03.2017

Smútočný oznam FSV

14.03.2017

Okruhy tém na štátne skúšky FSV

22.03.2017

Výberové konanie FSV

23.03.2017

Letná vyšehradská škola FSV

23.03.2017

Nové priestory FSV

27.03.2017

Exkurzia do Budapešti FSV

03.04.2017

Interview Day a Table Talking FSV

03.04.2017

Rigorózne konanie FSV

03.04.2017

Oznam pre končiacich študentov v AR 2016/2017 FSV

04.04.2017

III. ročník Jarnej školy metodológie FSV

09.04.2018

ŠVOČ 2017 - Vyhodnotenie FSV

10.04.2017

Príkaz dekana FSV č.1/2017 o priebehu skúškového obdobia letného semestra 2016/2017. FSV

12.04.2017

Spokojnosť občanov s klientskymi centrami preveria kontrolóri v spolupráci s univerzitou FSV

21.04.2017

Výberové konanie FSV

24.04.2017

Výberové konanie FSV

24.04.2017

Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore FSV

28.04.2017

Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium na FSV UCM FSV

29.04.2017

Vysvetlenie pre študentov tretieho bakalárskeho a druhého magisterského štúdia FSV

30.04.2017

Oznam pre končiacich študentov FSV

01.05.2017

Výberové konanie FSV

03.05.2017

Výberové konanie FSV

03.05.2017

Fakulta veřejných politík Slezskej univerzity v Opave na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave FSV

08.05.2017

Honours Master's program East European Studies FSV

10.05.2017

Medzinarodné parlamentné štipendium IPS v Nemeckom spolkovom sneme FSV

10.05.2017

Medzifakultné kolo ŠVOČ 2017 FSV

22.05.2017

Ocenenie Gaudeamus 2017 získal študent doktorandského štúdia FSV

11.05.2017

Vyjadrenie doc. PhDr. Jozefa Klavca, PhD. k teroristickým útokom FSV

25.05.2017

Oznam študijného oddelenia FSV

25.05.2017

Štátne skúšky - máj 2017 FSV

30.05.2017

Návšteva Eurázijskej univerzity l. N. Gumilova FSV

01.06.2017

Zápisy študentov FSV na AR 2017/2018 pre 1.ročníky Bc. a Mgr. FSV

08.06.2017

Dni zdravia 2017 FSV

08.06.2017

Deň doktorandov 1/2017 FSV

08.06.2017

Oznam študijného oddelenia FSV

12.06.2017

Oznam pre študentov FSV

20.06.2017

Oznam študijného oddelenia FSV

22.06.2017

Promócia absolventov Univerzity tretieho veku FSV

23.06.2017

Športový deň UCM FSV

26.06.2017

Pokyny k štátnym skúškam v januári 2019 FSV

13.11.2018

Pracovná cesta v Číne FSV

27.06.2017

Kontrola AR 2016/2017 FSV

01.07.2017

Otvorenie knižnice FSV UCM počas letných prázdnin FSV

01.07.2017

Letné prázdniny FSV

01.07.2017

Detská univerzita 2017 FSV

06.07.2017

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na 8. mieste v meraní kvality SCImago (SIR) FSV

07.07.2017

Pridelenie ubytovania FSV

20.07.2017

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác FSV

22.08.2017

Rigorózna skúška v septembri 2017 FSV

22.08.2017

Olympiáda o Európskej únii FSV

09.11.2017

Výberové konanie FSV

27.08.2017

Výberové konanie FSV

31.08.2017

Nepremeškajte poslednú možnosť FSV

04.09.2017

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FSV

06.12.2017

Športový deň FSV UCM FSV

05.09.2017

Výberové konanie FSV

05.09.2017

Zverejnenie rozvrhov na zimný semester AR 2017/2018 FSV

11.09.2017

Politika vyvoláva vášne, ale aj sklamanie FSV

10.09.2017

Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - Voľby 2017 FSV

15.11.2017

Uvítací deň študentov 1. ročníka Fakulty sociálnych vied FSV

15.09.2017

Dodatočné prijímacie konanie PhD. stupeň na akademický rok 2017/2018 FSV

21.09.2017

Zaradenie do jednotlivých študijných skupín na Akademický rok 2017/2018 FSV

23.09.2017

Pridelenie ubytovania FSV

25.09.2017

Uvítací deň študentov 1. ročníka Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

28.09.2017

Gaudeamus Nitra - Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania FSV

28.09.2017

Športový deň FSV UCM 2017 FSV

04.10.2017

Oslavy 20. výročia založenia UCM FSV

06.10.2017

Uhádni županov - celoslovenská súťaž FSV

25.10.2017

Futbalový turnaj o Pohár dekana FSV FSV

12.10.2017

AKADÉMIA & VAPAC - 21. ročník veľtrhu štúdia a kariéry FSV

12.10.2017

Slávnostné promócie FSV

12.10.2017

Horizont 2020 - rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií FSV

16.10.2017

Oznam Centra informačno-komunikačných technológií UCM FSV

16.10.2017

Interpolis 2017 FSV

23.10.2017

Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2017/2018 FSV

19.10.2017

Súťaž Uhádni županov FSV

27.10.2017

Dekanské a rektorské voľno FSV

04.12.2017

Oznam pre študentov FSV

23.10.2017

Výberové konanie FSV

27.10.2017

Rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií - Horizon 2020 FSV

26.10.2017

Týždeň vedy a techniky SR 2017 FSV

05.11.2017

GAUDEAMUS Brno 2017 - Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania FSV

05.11.2017

JOB SPOTT - Veľtrh práce FSV

05.11.2017

Vyhodnotenie súťaže „UHÁDNI ŽUPANOV“ FSV

08.11.2017

Odovdzávanie hlavnej ceny víťazovi súťaže "Uhádni županov". FSV

13.11.2017

Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - voľby 2017 FSV

13.11.2017

Finále Olympiády o Európskej únii FSV

13.11.2017

Harmonogram slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v akademickom roku 2017/2018 FSV

15.11.2017

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II. FSV

15.11.2017

Prednáška s Viktorom Nižňanským FSV

21.11.2017

Mikulášsky volejbalový turnaj FSV

05.12.2017

Career day FSV

21.11.2017

Pamätná medaila pre FSV UCM FSV

22.11.2017

Výberové konanie FSV

23.11.2017

Mikulášsky stolnotenisový turnaj FSV

05.12.2017

Imatrikulácia AR 2017/2018 FSV

25.11.2017

Kariérny deň UCM 2017 FSV

25.11.2017

Prednáška s Viktorom Nižňanským FSV

25.11.2017

Z týždenníka Pardon FSV

26.11.2017

Odpustenie poplatku za prijímacie konanie FSV

27.11.2017

Bezpečnosť a obrana v kontexte NATO a EÚ FSV

29.11.2017

Smútočný oznam FSV

03.12.2017

Výročná konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

04.12.2017

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FSV

04.12.2017

6. výročie Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

04.12.2017

Oznam študijného oddelenia FSV

07.12.2017

Mikulášsky volejbalový turnaj zmiešaných družstiev 2017 FSV

07.12.2017

Mikulášsky stolnotenisový turnaj 2017 FSV

07.12.2017

Mobility Erasmus + FSV

08.01.2018

Oznam Knižnice FSV UCM v Trnave FSV

12.12.2017

Oznam Študijného oddelenia a Oddelenia akademických činností UCM FSV

13.12.2017

Vianočný večierok zamestnancov a doktorandov FSV UCM FSV

19.12.2017

Vianočné prianie FSV

19.12.2017

Valentínsky futbalový turnaj Fakulty sociálnych vied UCM FSV

11.02.2018

Migration: The Challenge of European States FSV

10.04.2018

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe FSV

12.06.2018

Prihlášky na Model European Union Strasbourg sú otvorené! FSV

12.01.2018

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác FSV

25.01.2018

Výberové konanie FSV

15.01.2018

Výsledky výberového konania Erasmus + 2018/2019 FSV

15.01.2018

Výberové konanie FSV

15.01.2018

Výberové konanie FSV

15.01.2018

Časopis European Journal of Transformation Studies vo Web of Science FSV

16.01.2018

Výberové konanie FSV

22.01.2018

EuroCohort: Zdravie a blahobyt detí sa musí dostať do popredia v celej Európe FSV

23.01.2018

Aktuálne výberové konania FSV

28.02.2018

Program Akcia Rakúsko - Slovensko FSV

01.03.2018

Exkurzia do Varšavy a Krakowa FSV

01.03.2018

Valentínsky futbalový turnaj Fakulty sociálnych vied UCM FSV

20.02.2018

Deň otvorených dverí FSV UCM FSV

20.02.2018

Ekonomická olympiáda FSV

20.02.2018

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2017/2018 FSV

21.02.2018

Pokyny pre končiacich študentov FSV

28.02.2018

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác FSV

28.02.2018

Výberové konanie FSV

04.03.2018

Dekanské voľno FSV

07.03.2018

Oznam pre uchádzačov o PhD. štúdium v odbore verejná správa FSV

08.03.2018

Vyhlásenie vedenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave k voľbám rektora UCM FSV

12.03.2018

DUCM 2018 FSV

14.03.2018

Oznámenie o habilitačnej prednáške PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. FSV

04.04.2018

Poškodzovanie finančných záujmov EÚ a závažná kriminalita na úseku daňovej správy FSV

19.03.2018

Výberové konanie FSV

27.03.2018

Pozvánka na prezentáciu vydania knihy Ľudské práva. FSV

28.03.2018

Aktuálne tézy otázok na štátne bakalárske a magisterské skúšky FSV

29.03.2018

Historicky prvé habilitačné konanie na FSV UCM FSV

06.04.2018

Výberové konanie FSV

09.04.2018

Európska únia: prostriedky a iniciatívy v oblasti boja proti korupcii FSV

09.04.2018

ŠVOČ FSV UCM 2018 FSV

13.04.2018

Celoslovenská konferencia ŠVOČ 2018 FSV

30.04.2018

Trestnoprávne aspekty korupcie v oblasti verejnej správy FSV

21.04.2018

Oznam pre končiacich študentov FSV

21.04.2018

Trestnoprávne a kriminologické aspekty korupcie vo vybraných oblastiach verejnej správy FSV

30.04.2018

Dekanské voľno FSV

25.04.2018

Súčasný stav a výzvy školského systému na Slovensku FSV

30.04.2018

Migration - the Challenge of European States FSV

30.04.2018

Štátne skúšky august 2018 - rozpis študentov FSV

13.08.2018

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM FSV

04.05.2018

Celoslovenská konferencia ŠVOČ 2018 - 1.ročník FSV

04.05.2018

Spartak Trnava je MAJSTROM !!! FSV

05.05.2018

Premietanie filmu Plavba FSV

08.05.2018

Kandidáti do študentskej časti AS FSV UCM FSV

10.05.2018

Štipendijný pobyt na Kube FSV

10.05.2018

Aktualizácia štátnicových téz FSV

14.05.2018

Pokyny k štátnym skúškam v auguste 2018 FSV

28.05.2018

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2018-2020 FSV

17.05.2018

Opravné magisterské štátne skúšky FSV

28.05.2018

Prezident SR vymenoval rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV

28.05.2018

Knižnica FSV UCM zatvorená FSV

12.06.2018

Zápis študentov FSV UCM do ďalšej časti štúdia v akademickom roku 2018/2019 FSV

10.07.2018

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác FSV

28.05.2018

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2018/2019 FSV

30.05.2018

Harmonogram volieb kandidáta na dekana FSV UCM v Trnave FSV

30.05.2018

Výberové konanie FSV

06.06.2018

Deň doktorandov 2018 FSV

04.06.2018

Opravné obhajoby diplomových prác FSV

07.06.2018

Návšteva predstaviteľov Vysokej školy sociálně správní z Havířova na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave FSV

12.06.2018

Kandidát na funkciu dekana FSV UCM FSV

13.06.2018

Absolútne víťazstvo na Športovom dni UCM FSV

15.06.2018

Komisionálne skúšky FSV

26.06.2018

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce FSV

18.06.2018

Oznámenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty sociálnych vied UCM FSV

19.06.2018

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII FSV

19.06.2018

Promócia absolventov Univerzity tretieho veku FSV

21.06.2018

Oznam študijného oddelenia FSV

25.06.2018

Kontrola AR 2017-2018 FSV

25.06.2018

DUCM 2018 FSV

04.07.2018

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM v Trnave FSV

21.08.2018

Voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave FSV

21.08.2018

Rozdelenie ubytovania pre študentov FSV UCM v akademickom roku 2018/2019 FSV

09.07.2018

Prihlás sa na NOVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FSV

01.09.2018

2. časť zápisu do vyššieho roka štúdia FSV

06.08.2018

Oznámenia o konaní obhajob dizertačných prác FSV

07.08.2018

Oznam o presťahovaní študijného oddelenia FSV

10.08.2018

Zmena termínu konania štátnych bakalárskych skúšok FSV

16.08.2018

Harmonogram zápisov na akademický rok 2018/2019 FSV

16.08.2018

Výberové konanie FSV

20.08.2018

Admission FSV

21.08.2018

Uvítací deň študentov 1. ročníka Fakulty sociálnych vied FSV

23.08.2018

Stáž v Inštitúte pre politiku a spoločnosť v Prahe FSV

31.08.2018

Obhajoby dizertačných prác a dizertačné skúšky FSV

01.09.2018

Výsledky podávania návrhov kandidátov do študentskej časti AS UCM FSV

19.09.2018

Zasadnutie Akademickej obce FSV UCM a otvorenie nového akademického roka 2018/2019 FSV

03.09.2018

Harmonogram promócií - jún 2019 FSV

16.06.2019

Olympiáda o Európskej únii - Ročník 2018 FSV

09.11.2018

Harmonogram akademického roka AR 2018/2019 FSV

23.09.2018

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV a do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave FSV

18.10.2018

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov III. FSV

06.11.2018

Aktualizácia - Rozvrhy na zimný semester AR 2020/2021 FSV

23.10.2020

Pochvalné uznanie študentkám KVS FSV UCM FSV

21.09.2018

Výberové konanie FSV

24.09.2018

Zasadnutie akademickej obce a otvorenie AR 2018/2019 FSV

24.09.2018

Zaradenie do študijných skupín FSV

24.09.2018

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2018/2019 FSV

24.09.2018

Uvítací deň 2018 FSV

27.09.2018

Športový deň FSV UCM 2018 FSV

11.10.2018

Futbalový turnaj o Putovný pohár dekana FSV UCM v Trnave 2018 FSV

15.10.2018

Prijímacie konanie PhD. - III.kolo FSV

17.10.2018

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave FSV

18.10.2018

Výberové konanie FSV

22.10.2018

Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2018/2019 FSV

22.10.2018

Dekanské voľno FSV

23.10.2018

Týždeň vedy a techniky SR 2018 FSV

06.11.2018

Uhádni primátora mesta, v ktorom študuješ - SÚŤAŽ FSV

08.11.2018

Výberové konanie FSV

29.10.2018

Kandidáti FSV UCM do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV a Akademického senátu UCM v Trnave FSV

13.11.2018

Kandidáti do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave na funkčné obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2020 FSV

13.11.2018

Podávanie kandidátov do volieb ŠR VŠ SR FSV

13.11.2018

Beseda s Veronikou Homolovou Tóthovou FSV

11.11.2018

Stáže na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli FSV

07.11.2018

Finále Olympiády o Európskej únii - Ročník 2018 FSV

10.11.2018

Futbalový turnaj o Putovný pohár dekana FSV UCM v Trnave 2018 FSV

11.11.2018

Výsledky doplňujúcich volieb zo dňa 14.11.2018 FSV

14.11.2018

Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania FSV

15.11.2018

Memorandum o spolupráci FSV

15.11.2018

Slávnostné vyhodnotenie súťaže "Uhádni primátora mesta, v ktorom študuješ." FSV

22.11.2018

Delegácia z Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile z Poľska FSV

22.11.2018

Výberové konanie FSV

26.11.2018

Deň FSV 2018 FSV

05.12.2018

Charitatívna zbierka FSV

05.12.2018

Zasadnutie vedeckej rady FSV UCM FSV

05.12.2018

Vysokoškolská učebnica "Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny" FSV

08.01.2019

Prijímacie konanie na AR 2019/2020 - II. kolo FSV

20.05.2019

Výberové konanie FSV

08.01.2019

ŠVOČ 2019 FSV

04.03.2019

Valentínsky volejbalový turnaj FSV

12.02.2019

Výsledky výberového konania mobilít Erasmus+ na akademický rok 2019 / 2020. FSV

16.01.2019

Deň otvorených dverí UCM 2019 FSV

23.01.2019

Informácie na dosah FSV

23.01.2019

Workshop: Vysokoškolský učiteľ v procese vzdelávania FSV

23.01.2019

Deň otvorených dverí FSV UCM 2019 FSV

23.01.2019

Výberové konanie FSV

29.01.2019

Deň otvorených dverí FSV UCM 2019 FSV

23.01.2019

Oznam pre končiacich študentov v AR 2018/2019 FSV

29.01.2019

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce FSV

29.01.2019

Deň otvorených dverí na UCM úspešný FSV

03.02.2019

Ekonomická olympiáda FSV

07.02.2019

Publikácia „Pohľady politických strán na verejnú správu“ FSV

12.02.2019

PUBLICY 2019 - MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA FSV

10.05.2019

Darujte nám 2% z Vašich daní - Vašim 2% dáme zmysel FSV

02.03.2019

Otvorená samospráva - od Skalice po Novú sedlicu FSV

12.02.2019

Pokyny k štátnym skúškam - máj 2019 FSV

21.03.2019

Športové a kultúrne aktivity - výzva FSV

21.02.2019

Na slovíčko s dekanom FSV

02.03.2019

Pracovné stretnutie - Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě FSV

21.02.2019

Valentínsky volejbalový turnaj FSV

21.02.2019

Informačný seminár SAIA FSV

26.02.2019

Oznámenie o habilitačnej prednáške PhDr. Andrei Čajkovej, PhD. FSV

13.03.2019

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

18.03.2019

Výberové konanie FSV

18.03.2019

DUCM 2019 FSV

25.03.2019

Výberové konanie FSV

26.03.2019

Pokyny pre končiace ročníky FSV

01.04.2019

Dotazníky pre skvalitnenie edukačného procesu FSV

03.04.2019

TURISTICKÝ POCHOD V MALÝCH KARPATOCH FSV

03.05.2019

Jarná škola metodológie - štvrtý ročník FSV

30.04.2019

Prednáška s Kristínou Kövešovou FSV

06.05.2019

AUTIZMUS - samota, ktorá nebolí FSV

30.04.2019

Súťaž Stabilná Európa FSV

30.04.2019

Európa, poď sem! FSV

07.05.2019

STÁŽ V KANCELÁRII NR SR FSV

03.05.2019

PONUKY STÁŽÍ NA TTSK FSV

03.05.2019

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

13.05.2019

PONUKA PRÁCE V USA - PROGRAM INTERSHIP HOSPITALITY FSV

14.05.2019

Oznam pre bakalárov Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV

15.05.2019

Medzifakultné kolo ŠVOČ 2019 na UPJŠ v Košiciach FSV

21.05.2019

Pokyny k štátnym skúškam - august 2019 FSV

20.05.2019

Rozdelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2019/2020 FSV

21.05.2019

Výberové konanie - hľadáme ekonóma FSV

12.06.2019

FSV UCM v relácii RTVS: V centre Európy FSV

21.05.2019

Časopis Slovak Journal of Political Sciences v databáze SCOPUS FSV

22.05.2019

Oznam pre končiacich študentov v AR 2018/2019 FSV

22.05.2019

Oznam študijného oddelenia - štátne skúšky august 2019 FSV

16.06.2019

Kolokvium - Akadémia strieborného veku - ukončenie 1. ročníka FSV

31.05.2019

2. kolo prijímacieho konania AR 2019/2020 - do 10.9.2019 FSV

15.08.2019

Ponuka stáže na TTSK - Stážista na oddelení zahraničných vzťahov FSV

04.06.2019

Fotografická súťaž pre mladých FSV

04.06.2019

Deň doktorandov 2019 FSV

06.06.2019

Návšteva z partnerskej univerzity v Belgorode FSV

06.06.2019

Workshop Design Sprint FSV

07.06.2019

Zápis študentov do ďalšej časti štúdia v AR 2019/2020 FSV

12.06.2019

Predĺženie preukazu ISIC FSV

12.06.2019

Športový deň UCM 2019 FSV

17.06.2019

DUCM 2019 FSV

04.07.2019

Harmonogram zápisov pre študentov vyšších ročníkov FSV UCM na akademický rok 2019/2020 FSV

22.07.2019

Zápis do vyššieho roka štúdia FSV

15.08.2019

Rozdelenie študentov na štátne skúšky - august 2019 FSV

15.08.2019

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

15.08.2019

Zasadnutie Akademickej obce FSV UCM a otvorenie AR 2019/2020 FSV

24.09.2019

Olympiáda o EÚ 2019 FSV

29.10.2019

Športový deň FSV UCM 2019 FSV

25.09.2019

Uvítací deň študentov 1. ročníka Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

12.09.2021

Rozvrhy na letný semester na AR 2019/2020 FSV

05.02.2020

Uvítací deň študentov 1. ročníka Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

25.09.2019

Grilovačka FSV UCM 2019 FSV

27.09.2019

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2019/2020 FSV

30.09.2019

Vyhlásenie volieb zástupcov UCM do Študentskej rady vysokých škôl SR FSV

01.10.2019

Oznámenie o habilitačnej prednáške JUDr. Vladimíry Žofčinovej, PhD. FSV

01.10.2019

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. FSV

01.10.2019

SOBIBOR - prednáška, projekcia filmu, beseda FSV

22.10.2019

Slávnostné zahájenie nového akademického roka 2019/2020 Akadémie strieborného veku FSV

09.10.2019

Športový deň FSV UCM 2019 FSV

10.10.2019

Doplnkové výberové konanie v rámci programu Erasmus+ FSV

11.10.2019

Voľby do zamestnaneckej časti AS FSV UCM 2020-2023 FSV

20.11.2019

Habilitačné konanie - JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. FSV

22.10.2019

Exkurzia študentov KSSP FSV UCM do Viedne FSV

24.10.2019

Futbalový turnaj o pohár dekana FSV UCM 2019 FSV

13.11.2019

Medzinárodná vedecká konferencia EDUCOM 2019 FSV

05.12.2019

Dekanské voľno - 31. 10. 2019 FSV

28.10.2019

Pokyny k štátnym skúškam - máj 2020 FSV

18.02.2020

Navrhni mikinu či tričko fakulty pre všetkých FSV

04.12.2019

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. FSV

31.10.2019

Týždeň vedy a techniky 2019 FSV

05.11.2019

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS FSV FSV

20.11.2019

Finále Olympiády o EÚ - ročník 2019 FSV

11.11.2019

Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania II FSV

12.11.2019

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v akademickom roku 2019/2020 FSV

13.11.2019

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

19.11.2019

Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc - interaktívna prednáška FSV

20.11.2019

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2023 FSV

20.11.2019

Futbalový turnaj o pohár dekana FSV UCM 2019 FSV

20.11.2019

Ako bojovať s extrémizmom a radikalizmom - pozvánka na odbornú diskusiu FSV

25.11.2019

Výberové konanie FSV

26.11.2019

Prijímacie konanie na AR 2020/2021 FSV

20.05.2020

Deň otvorených dverí FSV UCM 2020 - ZRUŠENÝ !!! FSV

17.04.2020

ŠVOČ 2020 FSV

31.01.2020

Príkaz dekana FSV UCM o priebehu skúškového obdobia zimného semestra 2019/2020 FSV

09.12.2019

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 FSV

13.01.2020

Oznam pre študentov Katedry verejnej správy- štátne skúšky január 2020 FSV

23.01.2020

Vianočné a novoročné prianie FSV

18.12.2020

Oznam pre študentov Katedry politických vied - Štátne skúšky (január 2020) FSV

14.01.2020

Oznam pre študentov Katedry sociálnych služieb a poradenstva - štátne skúšky Január 2020 FSV

24.01.2020

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

15.01.2020

Výberové konanie FSV

15.01.2020

Výberové konanie FSV

01.02.2020

Publicy 2020 - ZMENA !!! FSV

10.07.2020

Súťaž - Tipni si svojho víťaza - parlamentné voľby 2020 FSV

06.02.2020

Prednáška s Františkom Kašickým FSV

24.02.2020

Oznam študijného oddelenia FSV

04.03.2020

Oznam pre končiacich študentov FSV

04.03.2020

Opatrenie - Koronavírus FSV

05.03.2020

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce FSV

09.03.2020

PRERUŠENIE VÝUČBY NA UCM - aktualizované FSV

27.03.2020

Oznam - knižnica FSV FSV

11.03.2020

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

11.03.2020

Vyhodnotenie súťaže - TIPNI SI SVOJHO VÍŤAZA - PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020 FSV

15.03.2020

ŠVOČ - ZMENA !!! FSV

16.04.2020

Oznam pre končiacich študentov denného a externého magisterského štúdia FSV

18.03.2020

Oznam pre končiacich študentov denného magisterského štúdia FSV

21.03.2020

Vyhlásenie rektora UCM v Trnave k aktuálnej situácii FSV

21.03.2020

Kreatívny víkend - súťaž pre študentov FSV

28.03.2020

Úprava harmonogramu LS na AR 2019/2020 FSV

12.05.2020

Výberové konanie FSV

06.04.2020

Oznam - Akadémia strieborného veku FSV

06.04.2020

Veľkonočné prianie FSV

10.04.2020

Prihláška ZADARMO FSV

10.04.2020

Odubytovanie študentov UCM z internátov a ŠD FSV

17.04.2020

Príkaz dekana FSV UCM č. 1/2020 o priebehu štátnych záverečných skúšok v letnom semestri AR 2019/2020. FSV

12.05.2020

V. ročník Jarnej školy metodológie na FSV UCM - ONLINE FSV

12.05.2020

Usmernenie dekana FSV UCM č. 2 o zabezpečení skúškového obdobia v LS AR 2019/2020. FSV

12.05.2020

Pokyny štátne skúšky - AUGUST 2020 FSV

20.05.2020

Výberové konanie FSV

27.05.2020

Ubytovanie počas štátnych skúšok FSV

28.05.2020

Stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR FSV

13.06.2022

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2020/2021 FSV

09.06.2020

Výberové konanie FSV

06.06.2020

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Bystríka Šramela, PhD. FSV

09.06.2020

ISIC - Oznam pre končiacich študentov v auguste FSV

10.06.2020

Oznam pre končiacich študentov FSV

10.06.2020

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2022 FSV

25.09.2020

ŠVOČ 2020 - vyhodnotenie FSV

10.06.2020

Oznam - štátne skúšky jún 2020 FSV

10.06.2020

Rozpis študentov - štátne skúšky jún 2020 FSV

18.06.2020

Predzápis predmetov do ďalšieho akademického roka FSV

01.07.2020

Prijímacie konanie AR 2021/2022 FSV

15.01.2021

Promócie absolventov FSV UCM dňa 20.07.2020 FSV

09.07.2020

Pridelenie ubytovania na AR 2020/2021 FSV

16.07.2020

Fakulta sociálnych vied UCM podpísala Memorandum o spolupráci s IUVENTOU FSV

24.07.2020

Štátne skúšky august 2020 FSV

13.08.2020

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

13.08.2020

Harmonogram zápisov pre študentov vyšších ročníkov FSV UCM na akademický rok 2020/2021 FSV

21.08.2020

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov V. FSV

29.10.2020

Otvorenie akademického roka 2020/2021 FSV

26.08.2020

Olympiáda o EÚ 2020 FSV

15.10.2020

Výberové konanie FSV

28.08.2020

Výučba v dennom aj externom štúdiu ZS 2020/2021 FSV

18.09.2020

Čestné vyhlásenie študenta COVID-19 FSV

05.10.2020

Zápisnica zo zasadnutia ubytovacej komisie FSV UCM v Trnave dňa 21. septembra 2020 FSV

25.09.2020

Týždeň vedy a techniky - Grafická súťaž pre mladých FSV

25.09.2020

Uvítací deň študentov 1. ročníkov FSV UCM dňa 24.09.2020 FSV

25.09.2020

Kandidáti do študentskej časti Akademického senátu Fakulty sociálnych vied UCM na funkčné obdobie 2020-2022 FSV

04.10.2020

ONLINE výučba FSV

07.10.2020

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie r. 2020 - 2022 FSV

08.10.2020

Výberové konanie FSV

09.10.2020

Udelenie titulu docent FSV

13.10.2020

Týždeň vedy a techniky SR 2020 FSV

23.10.2020

Inauguračná prednáška doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD. FSV

27.10.2020

Oznam o zmene emailových služieb FSV

02.11.2020

Office 365 pre študentov a zamestnancov zadarmo! FSV

04.11.2020

Priebeh a pokyny k štátnym skúškam (január 2021) FSV

05.01.2021

Rektorské voľno FSV

11.11.2020

Podpis Memoranda o spolupráci s MPSVR SR FSV

24.11.2020

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? FSV

02.12.2020

Voľby do Akademického senátu UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2021-2024 FSV

02.12.2020

9. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

04.12.2020

Štátne skúšky - aktualizované ! FSV

14.01.2021

Skúškové obdobie ZS 2020/2021 FSV

05.01.2021

Výberové konanie FSV

20.01.2021

Výberové konanie Erasmus+ FSV

27.01.2021

ŠVOČ v AR 2020/2021 FSV

23.04.2021

Letný semester začína FSV

09.02.2021

SLEDUJTE ONLINE - Deň otvorených dverí FSV UCM 2022 FSV

18.03.2022

Ubytovanie AR 2022/2023 FSV

05.06.2022

Štátne skúšky 2021 FSV

12.03.2021

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

10.03.2021

Balíček radosti - zbierka FSV

11.03.2021

Voľby do Akademického senátu UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2021 - 2024 FSV

11.03.2021

Kandidáti do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2021-2024 FSV

19.03.2021

Výsledky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM na funkčné obdobie r. 2021 - 2024 FSV

31.03.2021

Publicy 2021 FSV

31.03.2021

Pokyny ku štátniciam 2021 FSV

07.04.2021

Jarná škola metodológie 2022 FSV

06.04.2022

Dotazníky pre skvalitnenie edukačného procesu 2021 FSV

12.04.2021

Výberové konanie FSV

13.04.2021

Výberové konanie FSV

15.04.2021

Kritické myslenie sa dá naučiť aj online FSV

15.04.2021

Výberové konanie FSV

20.04.2021

Stáž v kancelárii NRSR FSV

30.04.2021

Vymenovanie doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. za vysokoškolskú profesorku FSV

30.04.2021

V Trnave výskumníci hodnotia inteligentné mestá Slovenska FSV

03.05.2021

ŠVOČ V AR 2020/2021 - Vyhodnotenie FSV

05.05.2021

Výberové konanie FSV

06.05.2021

Priebeh štátnych skúšok - máj / jún 2021 FSV

26.05.2021

Harmonogram štátnych skúšok - jún 2021 FSV

08.06.2021

Univerzita tretieho veku FSV

17.05.2021

Výberové konanie FSV

18.05.2021

Staň sa Erasmus buddy študentom FSV

26.05.2021

Pokyny ku štátnym skúškam - máj/jún 2022 FSV

16.03.2022

Oznámenie o termíne konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Jána Machyniaka, PhD. FSV

10.06.2021

Informačný deň FSV UCM - Otázky & Odpovede FSV

14.06.2021

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2021/2022. FSV

18.06.2021

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent – doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. FSV

23.06.2021

Učiaca sa Trnava FSV

24.06.2021

Prevzatie diplomov - absolventi FSV

02.07.2021

Zápis študentov do ďalšej časti štúdia pre AR 2021/2022 FSV

07.07.2021

Harmonogram štátnych skúšok - august 2021 FSV

20.08.2021

Nová európska generačná štúdia, ktorej súčasťou je i FSV UCM v Trnave, dosiahla štatút ESFRI Roadmap 2021 FSV

20.07.2021

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2021/2022. FSV

02.08.2021

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

16.08.2021

Harmonogram zápisov pre študentov vyšších ročníkov FSV UCM na akademický rok 2021/2022 FSV

16.08.2021

Európske štúdiá a politiky - OBHÁJENÉ FSV

25.08.2021

Výberové konanie FSV

30.08.2021

Harmonogram štúdia na AR 2021/2022 FSV

02.09.2021

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2021/2022. FSV

08.09.2021

Informácia o zahájení AR 2021/2022 FSV

09.09.2021

Možnosť zaočkovania priamo na UCM FSV

14.09.2021

Štatút študenta so špecifickými potrebami - žiadosť FSV

14.09.2021

Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v akademickom roku 2021/2022 FSV

14.09.2021

Elektronická komunikácia FSV

14.09.2021

Rozvrhy a organizácia štúdia ZS 2021/2022 FSV

24.09.2021

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v AR 2021/2022 FSV

19.09.2021

Výberové konanie FSV

21.09.2021

Kreatívne myslenie - Design Thinking FSV

23.09.2021

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov VI. FSV

27.10.2021

Rozvrhy - externé štúdium ZS AR 2021_2022 FSV

27.09.2021

Vydávanie diplomov FSV

27.09.2021

Rozvrhy - dištančná forma výučby (denná forma štúdia) FSV

28.09.2021

Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania / Language Competence as Part of Lifelong Learning FSV

04.11.2021

Deň doktorandov 2021 FSV

10.11.2021

HERITAGE 2021 - Svedectvá kamenných múrov FSV

07.12.2021

Protest za slobodné univerzity 16.11.2021 FSV

10.11.2021

Výberové konanie FSV

16.11.2021

Výberové konanie FSV

22.11.2021

Pokyny k štátnym skúškam - január 2022 FSV

22.11.2021

10 rokov FSV UCM FSV

01.12.2021

Smútočný oznam FSV

01.12.2021

Vianočné a novoročné prianie FSV

20.12.2021

Štátne skúšky - január 2022 FSV

27.01.2022

Obhajoby dizertačných prác FSV

24.01.2022

Výberové konanie FSV

24.01.2022

Výberové konanie Erasmus+ FSV

25.01.2022

Oznam - Letný semester FSV

26.01.2022

Letný semester - oznam FSV

01.02.2022

2% nám pomôžu FSV

15.03.2022

ŠVOČ 2022 FSV

09.02.2022

Rektorské voľno – 21. 02. 2022 FSV

17.02.2022

Oznam - prezenčná / dištančná forma výučby FSV

04.03.2022

Vyjadrenie podpory študentom FSV

24.02.2022

Zriadenie darovacieho účtu FSV

02.03.2022

Výberové konanie FSV

21.03.2022

Oznámenie o termíne konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce FSV

15.03.2022

Oznam - vydávanie diplomov FSV

16.03.2022

Gamification of media and digital literacy for youth FSV

18.03.2022

Podpora k vyhláseniu RVŠ SR FSV

21.03.2022

Uskutočnenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce FSV

04.04.2022

Stáž v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky FSV

06.04.2022

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/zamestnanec FSV

06.04.2022

Jarné hovory z Bučianskej FSV

11.04.2022

ŠVOČ 2022 - vyhodnotenie FSV

13.04.2022

Jarný turistický pochod po stopách Trhliny FSV UCM 2022 FSV

20.04.2022

Výberové konanie FSV

21.04.2022

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM a doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave FSV

06.06.2022

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM na funkčné obdobie r. 2022 – 2024 a doplňujúce voľby do študentskej časti AS UCM v Trnave FSV

06.06.2022

Po stopách trhliny s FSV FSV

03.05.2022

Výsledok volieb delegátov UCM do ŠRVŠ FSV

03.05.2022

Pokyny ku štátnym skúškam júl / august 2022 FSV

04.05.2022

Harmonogram volieb kandidáta na dekana FSV UCM v Trnave na obdobie 2022-2026 FSV

11.05.2022

Beseda s Mgr. Annou Ghannamovou FSV

13.05.2022

Štátne skúšky máj / jún 2022 FSV

05.06.2022

Publicy 2022 FSV

06.06.2022

Aktualizované tézy na štátne skúšky FSV

23.05.2022

Kandidát na funkciu dekana FSV UCM V TRNAVE na obdobie r. 2022-2026 FSV

13.06.2022

Postup elektronického zápisu na AR 2022/2023 FSV

23.06.2022

Pozvánka na zasadnutie Akademickej obce FSV UCM dňa 17.06.2022 FSV

13.06.2022

Štátne skúšky na Katedre verejnej správy - jún 2022 FSV

06.06.2022

Harmonogram promócií absolventov FSV UCM FSV

20.09.2022

„Opekačka“ s Katedrou sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v Trnave FSV

07.06.2022

Oznam - študijné oddelenie FSV

14.06.2022

Teambuilding Katedry verejnej správy na Bukovej FSV

14.06.2022

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2022/2023. FSV

16.06.2022

Oznámenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

17.06.2022

Oznam Katedry verejnej správy - komisionálne skúšky FSV

20.06.2022

Štátne záverečné skúšky Katedry verejnej správy - prihlásenie FSV

22.06.2022

Štátne skúšky na Katedre verejnej správy - Júl 2022 FSV

27.06.2022

Katedra verejnej správy - Prijímacie konanie PhD. FSV

23.06.2022

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2022/2023 FSV

04.07.2022

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2022/2023 FSV

02.08.2022

Štátne skúšky - august 2022 FSV

11.08.2022

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác FSV

15.08.2022

Olympiáda o Európskej únii 2022 FSV

09.09.2022

Prijímacie konanie AR 2022/2023 stále prebieha FSV

21.08.2022

Pozvánka na zasadnutie Akademickej obce FSV UCM FSV

31.08.2022

Oznam študijného oddelenia FSV

05.09.2022

Kandidáti FSV UCM do zamestnaneckej časti AS FSV UCM a AS UCM FSV

13.09.2022

Uvítací deň študentov 1. ročníkov FSV UCM FSV

12.09.2022

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSV na funkčné obdobie r. 2020-2023 FSV

20.09.2022

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM na funkčné obdobie r.2021-2024, ktoré sa konali dňa 19.09.2022 FSV

20.09.2022

Pridelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2022/2023 FSV

24.09.2022

Kandidáti FSV UCM do študentskej časti AS FSV UCM a AS UCM v Trnave FSV

27.09.2022