Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov

V dňoch 8. a 9. novembra 2016 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil prvý ročník konferencie "Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov" zameranej na skúmanie aktuálnych trendov v oblasti spoločenských vied. Takmer 30 účastníkov konferencie diskutovalo v troch hlavných paneloch o vybraných aspektoch verejnej politiky a modernizácie verejnej správy, politických výzvach súčasnej európskej politiky a vybraných dimenziách sociálnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie bolo vytvorenie priestoru pre mladých vedeckých pracovníkov na prezentovanie svojich poznatkov a vzájomnú výmenu skúseností. Po úvodnom uvítaní účastníkov rektorom UCM v Trnave Jozefom Matúšom a dekanom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave Petrom Horváthom sa uskutočnil panel o aktuálnych výzvach verejnej politiky so zameraním na komunalizáciu a modernizáciu verejnej správy. Politické výzvy súčasnosti boli orientované prevažne na migračnú problematiku, sekuritizáciu a stranícku politiku. Panel z oblasti sociálnej politiky sa zaoberal špecifickými aspektmi sociálnej starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľstva na Slovensku.

 

Fotogaléria

28.11.2016