Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výročná konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

V dňoch 14. - 15. novembra 2016 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 5. výročia založenia Fakulty sociálnych vied UCM a 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  Prezentácie plenárneho zasadnutia predniesli prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. a prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. Popoludní výročná konferencia pokračovala príspevkami účastníkov v jednotlivých akademických sekciách katedier fakulty. Druhý deň sa niesol diskusiou vo forme okrúhlych stolov - tzv. roundtables, na ktorých akademici predostreli inšpirujúce a podnetné príspevky. Ďakujeme účastníkom za hodnotné príspevky a aktívnu diskusiu v príjemnej atmosfére.

 

​Fotogaléria

28.11.2016