Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotogaléria

Dni Zdravia

DUCM 2015

Canisterapia

3.ročník Športvý deň FSV

Lyžiarsky zájazd

Dni Zdravia 2015

Deň doktorandov 2015

Dr. Avi Bleier

4. Turistický pochod FSV UCM

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM

Debatný klub FSV UCM

Tretí ročník Univerzity tretieho veku FSV UCM

Prírodovedci pre sociálne vedy

Migrácia a multikulturalizmus

Deň doktorandov

Európske kontexty kultúry

Obhajoba dizertačnej práce

Veľtrh v Kazachstane

Séria odborných diskusií

Kvapka krvi FSV UCM

Medzinárodná vedecká konferencia

Slávnostná imatrikulácia

Klub absolventov a priateľov FSV UCM

Deň Fakulty sociálnych vied

Predsedníctvo SR v Rade EÚ a MO SR

4. ročník Športového dňa FSV

Ochrana spotrebitela a EÚ

USA and Slovakia and shared security challang

USA and Slovakia and shared security challang

Political Leadership in 21. century

Mikuláš v zariadeniach sociálnych služieb

Nová nestabilita na východnej hranici NATO

Mikulášsky volejbalový turnaj 2015

Postavenie SR a EÚ

DOD 2016

Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo

Jarné upratovanie Bučianskej

Veľvyslankyňa

ŠVOČ 2016

Šport ako súčasť životného štýlu

Branislav Filipović

Jarná škola metodológie

Migration and it´s impact on V4 countries

Conference

Futbalový turnaj

Športový deň FSV UCM

Stretnutie

Bakalárik

Obhajoby dizertačných prác

Komunálna politika v praxi 2016

Cena rektora UCM v Trnave za rok 2016

Sociálne vedy z perspektívy doktorandov

Brexit

Výročná konferencia FSV

Udelenie čestného doktorátu Dr.h.c.

5. výročie FSV UCM

Slávnostná imatrikulácia AR 2016_2017

Veronika Rusňáková Skloart

DSS Cífer - Karolína

Exkurzia v Poprade a Žakovciach

Ochrana ovzdušia 2016

Mikuláš 2016

Mikulášsky turnaj 2016

Futbalový turnaj FSV 2016

prof. Martin Potůček

Mikuláš v DSS v Šoporni

Vybavenie fakulty

Kolégium dekana a otvorenie knižnice

7. zasadnutie AS FSV UCM

Odovdzanie prízemia

ŠVOČ 2017

Štefan Zelník

Súčasné trendy verejnej správy

Návšteva zo Slezskej univerzity v Opave

Medzifakultné kolo ŠVOČ 2017

Gaudeamus 2017

Obhajoby PhD. KVS

Akadémia NRSR

Štátne skúšky - máj 2017

Návšteva Eurázijskej univerzity L. N. Gumilov

Deň doktorandov 2017

Promócia absolventov Univerzity tretieho veku

Športový deň UCM 2017

Čína 2017

DUCM 2017

Uvítací deň 2017

Gaudeamus Nitra 2017

Športový deň FSV UCM 2017

Oslavy 20. výročia založenia UCM

Vapac 2017

Promócie 2017

Futbalový turnaj FSV 2017

Marián Kuffa

Horizon 2020

Arpád Matejka

Gaudeamus Brno 2017

Veľtrh sociálnych aktivít

Odovzdanie ceny súťaže Uhádni županov

Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku

Olympiáda o Európskej únii 2017

Rómovia v štáte

Sociálne vedy II.

Očkolandia

Workshop Migration and Migration Policy

Roundtable

Pamätná medaila

Imatrikulácie AR 2017-2018

Kariérny deň 2017

Prednáška Viktor Nižňanský

Prednáška s Róbertom Ondrejcsákom

Výročná konferencia 2017

Medzinárodná vedecká konferencia 2017

6. výročie FSV UCM

Mikulášky volejbal 2017

Mikulášsky stolnotenisový turnaj 2017

Mikuláš deťom 2017

Vianočný večierok 2017

Sociálno-politické otázniky

Valentínsky futbal 2018

DOD FSV 2018

Ekonomická olympiáda

1. habilitačné konanie

ŠVOČ FSV UCM 2018

Prednáška JUDr. Jána Hrivnáka

Prednáška Juraj Draxler

Prednáška doc.Marcely Tittlovej

Migration - the Challenge of European States

Celoslovenská konferencia ŠVOČ 2018

Návšteva z Vysokej školy sociálně správní z H

Športový deň UCM 2018

Kvalita jazykového vzdelávania VII

Promócia UTV 2018

DUCM 2018

Ruská delegácia - PGTU

Obhajoby PhD. a dizertačné skúšky

Pochvalné uznanie študentiek KVS FSV

Zasadnutie akademickej obce a otvorenie AR

Uvítací deň 2018

Výhercovia Olympiády o EÚ 2017 v Štrasburgu

Športový deň FSV UCM 2018

Univerzita ľudskosti

Olympiáda o Európskej únii - Ročník 2018

Futbalový turnaj 2018

Konferencia - Jazyková kompetencia...

Memorandum o spolupráci

Uhádni primátora mesta

Delegácia z Poľska

Deň FSV 2018

1.zasadnutie VR FSV UCM

ECDP

Workshop pedagógov

DOD FSV 2019

FVP Slezské univerzity v Opavě

Valentínsky volejbalový turnaj 2019

Turistický pochod v Malých Karpatoch

Konferencia Autizmus

Jarná škola metodológie 2019

Súťaž Stabilná Európa

Prednáška s Krístínou Kövešovou

Diskusia Európa poď sem

PUBLICY 2019

ŠVOČ 2019 KOŠICE

ŠVOČ 2019

Akadémia strieborného veku 2019

Deň doktorandov 2019

Návšteva z Belgorodu

Workshop Design Sprint

Športový deň UCM 2019

DUCM 2019

Zasadnutie akademickej obce 2019

Uvítací deň prvákov FSV UCM

Grilovačka 2019

Kolokvium október 2019

Športový deň FSV UCM 2019

3. Habilitačné konanie

Sobibor-projekcia filmu s diskusiou

Sociálne vedy IV.

Olympiáda o EÚ 2019

Jazyková kompetencia II

Futbalový turnaj o pohár dekana 2019

Uvítací deň študentov 1. ročníkov 2020

Udelenie titulu docent

Vymenovanie za vysokoškolskú profesorku

SMART City Index

Menovanie doc. Machyniak

Miestnosť pre študentov

ŠVOČ 2022

Po stopách trhliny s FSV

Beseda s Mgr. Annou Ghannamovou

Opekačka 2022

Teambuilding KVS Buková