Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'ŠVOČ 2016'

 Naspäť na albumy

Pod záštitou dekana FSV UCM doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. sa dňa 5.4.2016 uskutočnil 4. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Prodekanka pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť FSV UCM a predsedníčka komisie PhDr. Viera Žúborová, Ph.D. otvorila konferenciu ŠVOČ, privítala prítomných členov komisie a 9 prihlásených študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Na základe posúdenia odbornej úrovne prác bolo komisiou určené nasledovné poradie: 1. Bc.Lopatková Martina, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2. Bc. Šimuneková Nikola, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3. Kuna Matej, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Študentská vedecká a odborná činnosť

Študentská vedecká a odborná činnosť

Študentská vedecká a odborná činnosť

Študentská vedecká a odborná činnosť

Študentská vedecká a odborná činnosť

Študentská vedecká a odborná činnosť

Študentská vedecká a odborná činnosť