Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'ŠVOČ 2017'

 Naspäť na albumy

Pod záštitou dekana FSV UCM doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. sa dňa 6.4.2017 konal 5. ročník fakultného kola ŠVOČ 2017. Zúčastnilo sa 7 študentov, traja z Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM, dvaja z Katedry politických vied FSV UCM a dvaja študenti z UKF Nitra. 1. miesta pre Zuzanu Drakovú z KSSP FSV UCM práca na tému: Adaptácia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb na 2. mieste skončili dve práce: Timotej Lauko – z UKF Nitra s témou: Politické mládežnícke organizácie a participácia mladých ľudí na Slovensku a Monika Práznovská z KPEŠ FSV UCM s prácou na tému: Formovanie politických názorov V. Clementisa v emigrácii v r. 1939-1945

6.4.2017

6.4.2017

6.4.2017

6.4.2017

6.4.2017

6.4.2017

6.4.2017