Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'ŠVOČ 2019'

 Naspäť na albumy

Dňa 11.4.2019 sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 7. ročník fakultného kola ŠVOČ 2019, ktorého sa zúčastnilo 5 študentiek. Komisia v zložení : predsedníčka komisie doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. a členovia komisie v zložení Mgr. Martin Daško, PhD., PhDr. Lukáš Cíbik, PhD. zhodnotili prezentácie študentiek, vybrali 3 najlepšie práce a rozhodli o umiestnení : 1. miesto : Bc. Natália Kočišová Ľudský faktor v manažérstve kvality. 2. miesto : Bc. Jana Bednárová Rizikové užívanie alkoholu medzi mladistvými v kontexte verejnej politiky. 3. miesto : Veronika Janceová Realizácia odpadového hospodárstva na úrovni vybraných obcí v Trenčianskom kraji. Víťazke blahoželáme a prajeme veľa úspechov na medzifakultnom kole v Košiciach, kde nás bude reprezentovať.

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019

11.4.2019