Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'ŠVOČ 2019 KOŠICE'

 Naspäť na albumy

Dňa 16. 5. 2019 sa uskutočnilo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Fakulte verejnej správy medzifakultné kolo ŠVOČ 2019, kde nás reprezentovala naša šikovná študentka Bc. Natália Kočišová. Umiestnila sa na krásnom 2. mieste a my jej srdečne blahoželáme a sme hrdí, že Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave má takých úspešných a cieľavedomých študentov.

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

16.5.2019