Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu '1.zasadnutie VR FSV UCM'

 Naspäť na albumy

Dňa 30. 11. 2018 sa konalo prvé zasadnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave pod vedením dekana doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. v novom zložení. Predseda VR FSV odovzdal členom Vedeckej rady FSV menovacie dekréty a zaželal im veľa úspechov v tejto pozícii. Dekanka Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. odovzdala Pamätnú medailu Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ktorú našej fakulte udelila ako ocenenie spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania.

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018