Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu '5. výročie FSV UCM'

 Naspäť na albumy

V podvečer 15. novembra 2016 Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave oslávila 5. výročie svojho založenia. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave pôsobí v akademickom prostredí vysokých škôl od roku 2011. Tento významný medzník vyvrcholil spoločenským večer, na ktorom sa po prvýkrát udelila Cena prof. Ladislava Macháčka významým osobnostiam, ktorí sa zaslúžili a aktívne participovali pri vzniku fakulty. Ocenenými boli doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. za zásluhy o vznik fakulty a garantovanie študijných programov politológia a verejná správa, prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc. za výrazný podiel pri budovaní fakulty a študijného programu Sociálne služby a poradenstvo, doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. za zásluhy o vznik fakulty a vedenie akademického senátu fakulty v rokoch 2012-2015, prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. za výrazný podiel pri rozvoji fakulty a študijného programu Verejná politika a verejná správa, prof. Dr. Ryszard Czarny, PhD. za výraznú publikačnú činnosť a budovaní medzinárodného kreditu fakulty. Následne večer pokračoval predstavením opery Carmen v podaní Cigánskych diablov.

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016