Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu '7. zasadnutie AS FSV UCM'

 Naspäť na albumy

Dňa 17.1. 2016 sa pod vedením predsedníčky doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD., uskutočnilo 7. zasadnutie Akademického senátu FSV UCM, ktorého hlavnými bodmi boli voľby nových prodekanov a najmä úprava harmonogramu letného semestra akademického roku 2016/2017 s ohľadom na určenie nového termínu bakalárskych štátnych skúšok. Taktiež bola senátom schválená Smernica FSV o plagiátorstve, definujúc okrem iného povolenú mieru zhody záverečných prác na úrovni 35%. Senátori odobrili aj zmeny názvov dvoch katedier - Katedry politológie a európskych štúdií - po novom sa mení na Katedru politických vied a Katedry verejnej politiky a verejnej správy - po novom nesie názov Katedra verejnej správy.

17.1.2017

17.1.2017