Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Cena rektora UCM v Trnave za rok 2016'

 Naspäť na albumy

Počas slávnostného otvorenia akademického roka 2016/2017 bola rektorom univerzity udelená "Cena rektora UCM v Trnave za rok 2016“ spolu s plaketou Jána Sambucusa doc. PhDr. Oľge Bočákovej, PhD. za rozvoj pedagogickej činnosti a prínos v študijnom programe sociálne služby a poradenstvo, rozvoj Katedry sociálnych služieb a poradenstva na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

26.9.2016

26.9.2016