Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'DUCM 2019'

 Naspäť na albumy

Včerajšie dopoludnie na Fakulte sociálnych vied patrilo účastníkom Detskej univerzity UCM v Trnave. Úvodné slová patrili pánovi prodekanovi Dr. Michalovi Imrovičovi, ktorý deti srdečne privítal a priblížil im priebeh pripraveného programu. Po príchode sa deti porozdeľovali do skupín. Každú pracovnú skupinu viedol animátor. Dr. Michal Garaj deťom vysvetlil, ako budú pracovať. Téma ich projektu mala názov: "Dnes rozhodujem ja!" Zástupca z každej skupiny vylosoval tému, ktorú každá skupina následne spracovávala. Po vytvorení posteru zástupca z každej skupiny odprezentoval ich tému, návrhy, zlepšenia. Po odprezentovaní všetkých tímov deti a organizačný tím fakulty zahlasovali v tajnom hlasovaní za najlepší tím s najlepším posterom. Po vyhodnotení projektov odovzdal pán dekan doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. diplomy všetkým účastníkom detskej univerzity. Poslednou bodkou za príjemne stráveným dopoludním bola spoločná fotka účastníkov detskej univerzity s organizačným tímom fakulty. DUCM 2019 pripravil pre jej účastníkov kolektív z FSV UCM v Trnave: PhDr. Michal Imrovič, PhD. PhDr. Monika Orlíková, PhD. PhDr. Lenka Machyniaková, PhD. Mgr. Michal Garaj, PhD. PhDr. Veronika Šulecová Mgr. Kristína Hoghová Mgr. Matúš Jankoľa Mgr. Zuzana Jurgová

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019

3.7.2019