Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Deň FSV 2018'

 Naspäť na albumy

Štvrtok 29. novembra 2018 sa niesol v znamení 7. výročia vzniku Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Počas dňa prebiehali okrúhle stoly pod názvami Quo vadis Sociálne vedy?, Quo vadis FSV UCM? a Dôstojný život človeka v dimenziách zdravotnej a sociálnej starostlivosti, na ktorých sa zúčastnili členovia vedeckej rady ako aj ďalší členovia akademickej obce či experti z daných oblastí. Záver dňa 7. výročia vzniku fakulty bol umocnený divadelným predstavením Mesačné svetlo lásky pod taktovkou Divadelnej skupiny teatro ORLUS. Tento deň sme spoločne strávili krásne a inšpiratívne chvíle.

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018

29.11.2018