Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Deň Fakulty sociálnych vied'

 Naspäť na albumy

V predvečer 4. výročia vzniku Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnil 30. 11. 2015 spoločenský večer v priestoroch Divadla Jána Palárika. Slávnostnú recepciu otvoril predseda AS FSV UCM a UCM doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., ktorý sa poďakoval všetkým zamestnancom fakulty, ako aj vedeniu univerzity za podporu v činnosti fakulty. Rektor UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. počas slávnostného prípitku ocenil úspechy FSV UCM a poprial fakulte, aby bola naďalej pevnou súčasťou našej univerzity. Vyvrcholením osláv bol vianočný koncert populárnej českej speváčky Lenky Filipovej, ktorú uviedol krátkym príhovorom dekan doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave