Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Deň doktorandov 2017'

 Naspäť na albumy

Dňa 8.6.2017 sa pod záštitou dekana FSV UCM doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. uskutočnil 4. ročník vedeckého seminára „Deň doktorandov 2017“. Bol určený študentom 1. ročníka doktorandského štúdia, ktorí prezentovali zameranie dizertačnej práce, výskumné otázky, hypotézy projektu, použitie metodológie, použitie literatúry a zdrojov, prínos dizertačnej práce pre prax.

8.6.2017

8.6.2017

8.6.2017