Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Deň doktorandov 2019'

 Naspäť na albumy

Dňa 5. 6. 2019 sa konal na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave Deň doktorandov 2019. Pred odbornou porotou v zložení pán dekan fakulty doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.; pani prodekanka doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.; pani prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc. a pán prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. prezentovali naši doktorandi zameranie svojej dizertačnej práce, výskumné otázky, hypotézy projektu, použitie metodológie, použitie literatúry a zdrojov a prínos dizertačnej práce pre prax.

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019

5.6.2019