Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Dni Zdravia'

 Naspäť na albumy

Celý druhý júnový týždeň sa v Trnave niesol v znamení podpory zdravia a zdravého životného štýlu. Mesto Trnava už po dvadsiatykrát zorganizovalo tradičné podujatie Dni zdravia, ktoré sa okrem centra Trnavy rozšírilo i na akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci participácie Dní zdravia sa hlavným aktérom z prostredia trnavských vysokých škôl stala Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, ktorá v pondelok 8. júna 2015 vo svojich nových priestoroch na Pekárskej ulici pripravila množstvo aktivít. Pedagógovia Fakulty sociálnych vied seniorom precvičovali relaxačné techniky zacielené na prevenciu osteoporózy, odmerali krvný tlak a BMI, prezradili rôzne recepty na prípravu zdravých nápojov i nátierok z prírody a jednotlivých účastníkov zapájali do viacerých súťaží, týkajúcich sa zdokonaľovania bystrej mysle. V spolupráci s KOS Trnava a Falck si návštevníci tiež vyskúšali poskytovanie prvej pomoci s ukážkami a nácvikom oživovania. Okrem praktických činností bolo odborníkmi z fakulty prezentovali niekoľko prednášok na tému – Význam poznania osobnosti z pohľadu psychológie.

dni zdravia

Dni Zdravia

Dni Zdravia

Dni Zdravia