Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Dni Zdravia 2015'

 Naspäť na albumy

Celý druhý júnový týždeň sa v Trnave niesol v znamení podpory zdravia a zdravého životného štýlu. Mesto Trnava už po dvadsiatykrát zorganizovalo tradičné podujatie Dni zdravia, ktoré sa okrem centra Trnavy rozšírilo i na akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rámci participácie Dní zdravia sa hlavným aktérom z prostredia trnavských vysokých škôl stala Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, ktorá v pondelok 8. júna 2015 vo svojich nových priestoroch na Pekárskej ulici pripravila množstvo aktivít. Pedagógovia Fakulty sociálnych vied seniorom precvičovali relaxačné techniky zacielené na prevenciu osteoporózy, odmerali krvný tlak a BMI, prezradili rôzne recepty na prípravu zdravých nápojov i nátierok z prírody a jednotlivých účastníkov zapájali do viacerých súťaží, týkajúcich sa zdokonaľovania bystrej mysle. V spolupráci s KOS Trnava a Falck si návštevníci tiež vyskúšali poskytovanie prvej pomoci s ukážkami a nácvikom oživovania. Okrem praktických činností bolo odborníkmi z fakulty prezentovali niekoľko prednášok na tému – Význam poznania osobnosti z pohľadu psychológie.

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015

Dni Zdravia 2015