Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Európske kontexty kultúry'

 Naspäť na albumy

Cieľom interaktívneho seminára Katedry jazykovej prípravy FSV UCM pod vedením PaedDr. Ľubice Varečkovej " Európske kontexty kultúry" bolo priblížiť študentom kalendárne a rodinné zvyky a tradičný život spoločenstva v jednotlivých etapách, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva národa. Cyklus roka bol prepojený s kolobehom života v prírode, porekadlami, tradičnými kresťanskými a pohanskými sviatkami, zvykmi a spolu s pracovným cyklom vytvoril komplex chápania remesiel a cechov existujúcich v jednotlivých regiónoch Európy.

Európske kontexty kultúry

Európske kontexty kultúry

Európske kontexty kultúry

Európske kontexty kultúry

Európske kontexty kultúry