Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'FVP Slezské univerzity v Opavě'

 Naspäť na albumy

V stredu 13. 2. 2019 Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave navštívili kolegovia z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, menovite prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., dekan fakulty a Ing. Josef Vícha, tajomník fakulty. Počas pracovného stretnutia s vedením našej fakulty prerokovali možnosti spolupráce v rámci vedecko-výskumnej činnosti a stáží.

13.2.2019

13.2.2019

13.2.2019

13.2.2019

13.2.2019