Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Gaudeamus 2017'

 Naspäť na albumy

V stredu 3.5.2017 sa v priestoroch Auly UCM konalo slávnostné odovzdávanie cien Gaudeamus 2017 - Študentská osobnosť roka, na ktorom za vedeckú činnosť získal ocenenie PhDr. Matuš Meluš, študent denného doktorandského štúdia, Fakulty sociálnych vied UCM Trnave, ktorý spracuváva svoju dizertačnú prácu s názvom Komparácia funkcie primátora na úrovni dvoch hlavných miest - prípadová štúdia Prahy a Bratislavy, pod vedením doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.

3.5.2017