Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Gaudeamus Nitra 2017'

 Naspäť na albumy

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave sa v dňoch 27. - 28.9.2017 zúčastnila na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania - Gaudeamus v Nitre. Na veľtrhu sme privítali množstvo záujemcov o naše študijné programy, vysvetlili im ako funguje vysokoškolské štúdium, študentský život a ďalšie informácie, ktoré ich zaujímali.

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017

27. -28.9.2017