Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Horizon 2020'

 Naspäť na albumy

Dňa 24.októbra 2017 prebehla v rámci projektu Európske investičné a štrukturálne fondy, podporeného v rámci vyzvania Technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11, prednáška PhDr. Jakuba Birku a PhDr. Tomáša Bukovského z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameraná na najdôležitejší z rámcových programov EÚ na podporu výskumu a inovácií - Horizon 2020. Cieľom prednášky bolo oboznámiť študentov so základnými informáciami, ktoré sa týkajú administrácie programu, jednotlivých tematických oblastí, časového harmonogramu výziev a práce s elektronickým portálom Európskej komisie - Participant portal.

24.10.2017

24.10.2017

24.10.2017

24.10.2017

24.10.2017

24.10.2017