Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Kolokvium október 2019'

 Naspäť na albumy

Dňa 7. 10. 2019 sa uskutočnilo na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave slávnostné zahájenie nového akademického roka 2019/2020 Akadémie strieborného veku. Poslucháčov privítala pani doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., po úvodných slovách sa im prihovoril pán dekan doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., pán prorektor PhDr. Michal Lukáč, PhD. a predseda Rady seniorov a predseda Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Trnave pán Ing. Igor Fabian. Po slávnostnom zahájení nasledoval cyklus prednášok. Poslucháčom Akadémie strieborného veku želáme, aby počas svojho štúdia získali čo najviac obohacujúcich informácií, krásnych spomienok a želáme pevné zdravie.

7.10.2019

7.10.2019

7.10.2019

7.10.2019

7.10.2019

7.10.2019

7.10.2019

7.10.2019

7.10.2019

7.10.2019

7.10.2019