Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Konferencia Autizmus'

 Naspäť na albumy

Dňa 29. 4. 2019 sa konal na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave 1. ročník odbornej konferencie SPOLOČNÝ PRIESTOR s tematickým zameraním Autizmus - samota, ktorá nebolí. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a župana TTSK Mgr. Jozefa Viskupiča. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave spolu s TTSK, OZ Spoločnosť pre zmysluplný život v Trnave a Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Trnave sa spojili s cieľom vytvorenia dostatočného a dôstojného priestoru na prezentáciu odborných vedomostí a poznatkov, ale i možnosti na zdieľanie praktických skúseností a problémov, ktoré s danou problematikou súvisia. Cieľovou skupinou konferencie boli nielen odborníci zaoberajúci sa touto tematikou, ale aj príbuzní osôb postihnutých autizmom, odborní zamestnanci centier pre osoby trpiace týmto postihnutím. Po prezentácii účastníkov nasledovalo slávnostné otvorenie konferencie. Moderátorka prof. PhDr. Jana Levická, PhD. privítala účastníkov konferencie, poprosila o príhovor pána rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a pána podpredsedu TTSK Mgr. Mareka Neštického. Po úvodných slovách program spestrila svojim spevom Barbora Hazuchová v sprievode Mareka Masarika. Po kultúrnom spestrení konferencie nasledovali jednotlivé bloky prednášok. V prvom bloku prednášok vystúpili zo svojim príspevkami prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. z Akademického centra výskumu autizmu a PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., klinická psychologičká z Trnavskej univerzity v Trnave. V druhom bloku prednášok prezentoval Stav starostlivosti o ľudí s autizmom v Slovenskej republike MUDr. Jozef Šoth, o svoje poznatky a skúsenosti sa podelili aj Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSS profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých a JUDr. Ivan Štubňa, PhD., SPOSA Bratislava, autor projektu "Autisti v práci". Medzi jednotlivými blokmi si mohli účastníci vo foyer UCM zakúpiť rôzne výrobky, ozdoby, knižné publikácie venované danej tematike. Po odborných prednáškach konferencia pokračovala workshopmi. Sylvia Záhorová a Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. moderovali workshop s názvom: Ľudia s autizmom - každodenný život. Druhý workshop pod názvom Ľudia s autizmom od A po Z moderovali Mgr. Soňa Fülöpová a doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. Po workshopoch moderátorka prof. PhDr. Jana Levická, PhD. poďakovala odborníkom z praxe, a aj účastníkom a ukončila 1. ročník tejto odbornej konferencie, ktorá bola prínosom pre všetkých.

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29. 4. 2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019

29.4.2019