Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Kvalita jazykového vzdelávania VII'

 Naspäť na albumy

V dňoch 14. a 15. júna 2018 sa na Fakulte sociálnych vied UCM konala Medzinárodná vedecká konferencia Česko-slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASALJ) pod názvom "Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII”. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou dekana FSV UCM doc. Petra Horvátha, PhD. a pod záštitou Európskej konfederácie jazykových centier vo vysokoškolskom vzdelávaní (CERCLES). Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum pre výmenu teoretických poznatkov a výsledkov z praxe v oblasti vyučovania jazykov vo vysokoškolskom vzdelávaní v zhode s politikou Európskej únie. Konferencia mala za úlohu podporiť výmenu vedeckých informácií a vedomostí získaných v danej oblasti. Konferencie sa zúčastnili významní rečníci, jazykoví experti – Laura Muresan zastupujúca Európsku asociáciu pre kvalitné jazykové služby (EAQUALS), Michael Armstrong z Európskeho centra pre moderné jazyky pri Rade Európy so sídlom v Grazi a Bernd Ruschoff z Univerzity Duisburg-Essen v Nemecku, ako aj učitelia odborných cudzích jazykov na univerzitách na Slovensku, v Česku, Chorvátsku, Rumunsku, Rakúsku, Nemecku a na Ukrajine.

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018

14.-15.6.2018