Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Marián Kuffa'

 Naspäť na albumy

Katedra sociálnych služieb a sociálneho poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM Trnava zorganizovala pre svojich študentov a pracovníkov dňa 19.10.2017 na akademickej pôde, stretnutie a prednášku s Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, Dr.h.c., predstaveným Inštitútu Krista Veľkňaza v Žákovciach, ktorý sa venuje a pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných krízových životných situáciách a na okraji spoločnosti – ľuďom bez domova, ŤZP, seniorom, matkám s deťmi bez domova a týraným, závislým.

19.10.2017

19.10.2017

19.10.2017

19.10.2017

19.10.2017

19.10.2017

19.10.2017

19.10.2017

19.10.2017

19.10.2017

19.10.2017