Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Menovanie doc. Machyniak'

 Naspäť na albumy

Dňa 22. júna 2021 odovzdal rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc., po úspešnom habilitačnom konaní, menovací dekrét na docenta v študijnom programe verejná politika a verejná správa doc. PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD. z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Novému docentovi srdečne gratulujeme.

22.6.2021

22.6.2021

22.6.2021