Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo'

 Naspäť na albumy

Dňa 4. februára 2016 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, konal II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Cyrilo – Metodické dni sociálnych služieb – Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo.“ Po úvodných slovách nasledoval blok príspevkov, ktoré boli venované ústredným témam konferencie: Odbornosť a prosociálnosť v riadení sociálnych služieb a poradenstve, Kontaktná práca s klientom, Čo sa osvedčilo a v čom treba inovovať, Mosty, Prepojenie teórie s praxou. Tohtoročný program bol veľmi zaujímavý a prednášajúci odborníci so Slovenska, Česka a Poľska udržali pozornosť účastníkov od začiatku konferencie až do konca.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II.