Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Obhajoby PhD. KVS'

 Naspäť na albumy

V stredu 24.5.2017 sa na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnili obhajoby dizertačných prác Katedry verejnej správy doktorandov, PhDr. Richarda Brixa, PhDr. Martina Švikruhu a PhDr. Dalibora Mikuša. Všetci traja uchádzači splnili stanovené podmienky a úspešne obhájili svoje dizertačné práce. Bol im udelený vedecko-pedagogický titul PhD.

24.5.2017

24.5.2017

24.5.2017

24.5.2017

24.5.2017

24.5.2017