Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Obhajoby PhD. a dizertačné skúšky'

 Naspäť na albumy

V dňoch 30. a 31. augusta 2018 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konali obhajoby dizertačných prác a dizertačné skúšky. Zúčastnili sa nich denní a externí doktorandi PhDr. Matúš Meluš s témou dizertačnej práce: Komparácia funkcie primátora na úrovni dvoch hlavných miest - prípadová štúdia Prahy a Bratislavy, Mgr. Mahuliena Sochorová s témou dizertačnej práce: Pozícia miestnej samosprávy v procese realizácie politiky rozvoja vidieka v SR, Mgr. Jaroslav Fabok s témou dizertačnej práce: Sociálny štát a problémy jeho existencie v podmienkach SR, Mgr. Miroslava Dujičová s témou dizertačnej práce: Inovatívne koncepty Bolonského procesu a ich implementácia na Slovensku, PhDr. Róbert Frimmel z Katedry verejnej správy a Mgr. Denisa Karabová s témou dizertačnej práce: Europeizácia parlamentných politických strán na Slovensku z Katedry politických vied. Po vykonaní obhajob sa komisie uzniesli, že všetci doktorandi úspešne získali titul PhD. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci.

30. - 31.8.2018

30. - 31.8.2018

30. - 31.8.2018

30. - 31.8.2018

30. - 31.8.2018

30. - 31.8.2018

30. - 31.8.2018

30. - 31.8.2018

30. - 31.8.2018