Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Obhajoby dizertačných prác'

 Naspäť na albumy

V dňoch 30. a 31. augusta 2016 doktorandi Katedry verejnej politiky a verejnej správy FSV UCM, PhDr. Marek Vrbinčík, PhDr. Ján Machyniak, PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhDr. Michal Greguška, Ing. Eva Čapošová, PhDr. Lukáš Cíbik a PhDr. Karol Šebík, úspešne obhájili dizertačné práce a bol im udelený titul PhD.

30.-31.8.2016

30.-31.8.2016

30.-31.8.2016

30.-31.8.2016