Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Odovzdanie ceny súťaže Uhádni županov'

 Naspäť na albumy

V piatok 10.11.2017 sa na úvod medzinárodnej vedeckej konferencie "Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - Voľby 2017" uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hlavnej ceny víťazovi súťaže "Uhádni županov". Jedinému súťažiacemu sa podarilo uhádnuť všetkých osem nových županov, ktorí budú viesť naše samosprávne kraje až do roku 2022 - študentovi žilinského gymnázia Veľká okružná Martinovi Sikorovi. Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., mim. prof., dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. a riaditeľ Centra pre výskum komunálnej a regionálnej politiky pri Katedre verejnej správy Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave PhDr. Dalibor Mikuš, PhD., odovzdali víťazovi symbolický poukaz na exkurziu do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

10.11.2017

10.11.2017

10.11.2017

10.11.2017

10.11.2017

10.11.2017