Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'PUBLICY 2019'

 Naspäť na albumy

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s Vysokou školou sociálně správní v Havířově, Faculty of Law and Political Sciences of Szeged a Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła zorganizovala 1. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie PUBLICY 2019, ktorá sa konala dňa 9. 5. 2019 na pôde našej fakulty. Po registrácii účastníkov nasledovalo slávnostné otvorenie konferencie, kde zazneli príhovory pána rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc., pána dekana doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. a pani rektorky doc. Mgr. Ing. Zuzany Machovej, Ph.D.. Konferencia pokračovala plenárnym zasadnutím, ktoré moderoval doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.. Počas neho vystúpili so svojimi príspevkami prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab.; prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.; prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. a prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.. Po plenárnom zasadnutí sa účastníci konferencie rozdelili do jednotlivých sekcií, kde diskutovali o nasledovných témach: 1. Komunálne voľby 2018 - nové trendy v riadení samosprávy? 2. Prezidentské voľhy 2018 3. Najvyšší ústavní činitelia v systéme verejnej správy - prezident, parlament, vláda a ústavný súd 4. Dynamika verejnej správy - trendy a výzvy Po ukončení rokovaní v sekciách sa účastníci presunuli na slávnostný raut, kde pán dekan doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. poďakoval účastníkom konferencie a organizátorom za plynulý priebeh konferencie. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave chcela prostredníctvom vedeckej konferencie PUBLICY 2019 zareagovať na najnovšie trendy v oblasti verejnej správy vo všetkých úrovniach, čo sa jej aj podarilo, preto sa budúci rok uskutoční 2. ročník tejto medzinárodnej vedeckej konferencie.

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019

9.5.2019