Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Pamätná medaila'

 Naspäť na albumy

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave získala pamätnú medailu, ktorú jej udelil rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. za vzájomnú spoluprácu pri budovaní a rozvoji Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

21.11.2017