Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Promócie 2017'

 Naspäť na albumy

V dňoch 11.-12. októbra sa na pôde Fakulty sociálnych vied konali slávnostné promócie čerstvých absolventov doktorandského, magisterského ako aj bakalárskeho stupňa štúdia v odboroch verejná správa, politológia, európske študiá a sociálne služby a poradenstvo.

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017

11.-12.10.2017