Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Súčasné trendy verejnej správy'

 Naspäť na albumy

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názov Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. – 27. apríla 2017 v priestoroch Zámockého kaštieľa v Holíči. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Súčasné trendy verejnej správy bolo poskytnúť priestor pre akademickú prezentáciu a diskusiu o aktuálnych trendoch v oblasti verejnej správy nielen v domácom, ale aj európskom priestore.

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017

26.-27.4.2017