Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Slávnostná imatrikulácia'

 Naspäť na albumy

Zložením imatrikulačného sľubu sa dnes začal písať oficiálny príbeh vysokoškolského štúdia pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa dennej formy štúdia na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2015/2016. Slávnostná imatrikulácia sa konala za účasti akademických funkcionárov univerzity a fakulty, a to: v zastúpení rektora UCM JUDr. Marcela Vysockého, PhD., v zastúpení dekana FSV UCM PhDr. Michala Lukáča, PhD. a členky imatrikulačného kolégia Ing. Evy Čapošovej

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka v akademickom roku 2015/2016