Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Sociálne vedy IV.'

 Naspäť na albumy

Dňa 30. 10. 2019 sa na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave konala konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov IV. Konferenciu slávnostne zahájili svojimi príhovormi dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. a vedecký garant konferencie prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., po príhovoroch nasledovalo plenárne zasadnutie, počas ktorého vystúpili so svojimi príspevkami PhDr. Michal Kaliňák, PhD., hovorca a tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska; doc. Daniel Klimovský, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. MBA. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Mgr. Matúš Záhradník, Digital marketing technologist v spoločnosti Accenture Interactive. Po plenárnom zasadnutí sa účastníci konferencie rozdelili do jednotlivých sekcií, kde diskutovali o témach: Verejná správa a verejná politika v 21. storočí, Európske štúdiá a politiky v 21. storočí a Sociálna politika v 21. storočí. Konferencie sa zúčastnilo takmer päťdesiat mladých vedeckých pracovníkov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vystupujúci ocenili úroveň a kvalitu konferencie, a tým aj snahu našich doktorandov, ktorí ju zorganizovali.

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019

30.10.2019