Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Sociálne vedy z perspektívy doktorandov'

 Naspäť na albumy

V dňoch 8. a 9. novembra 2016 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnil prvý ročník konferencie "Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov" zameranej na skúmanie aktuálnych trendov v oblasti spoločenských vied. Takmer 30 účastníkov konferencie diskutovalo v troch hlavných paneloch o vybraných aspektoch verejnej politiky a modernizácie verejnej správy, politických výzvach súčasnej európskej politiky a vybraných dimenziách sociálnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom konferencie bolo vytvorenie priestoru pre mladých vedeckých pracovníkov na prezentovanie svojich poznatkov a vzájomnú výmenu skúseností.

8. - 9.11. 2016

8. - 9.11. 2016

8. - 9.11. 2016

8. - 9.11. 2016