Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Udelenie čestného doktorátu Dr.h.c.'

 Naspäť na albumy

Dňa 15. novembra 2016 rozšírené zasadnutie Vedeckej rady UCM udelilo čestný titul Doctor honoris causa dvom významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj politológie na Slovensku a v Českej republike - prof. PhDr. Marcele Gbúrovej, CSc. a prof. PhDr. Blanke Říchovej, CSc. Obom dámam srdečne blahoželáme.

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016