Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Udelenie titulu docent'

 Naspäť na albumy

S potešením vám oznamujeme, že po úspešnom ukončení habilitačného konania rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dňa 13.10.2020 odovzdal dekrét o udelení titulu docent v odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa JUDr. Bystríkovi Šramelovi, PhD. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho pracovného života.

13.10.2020

13.10.2020