Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Uvítací deň študentov 1. ročníkov 2020'

24.9.2020

24.9.2020

24.9.2020