Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Uvítací deň 2018'

 Naspäť na albumy

V utorok 25.9.2018 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM konal Uvítací deň, počas ktorého sme na fakulte privítali našich prvákov. Program uvítacieho dňa bol zameraný na predstavenie potrebných informácií, ktoré študentom pomôžu rýchlejšie sa zorientovať na vysokej škole. Prvákov privítala predsedníčka Akademického senátu doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. a prodekani fakulty Ing. Júlia Karasová, PhD., v zastúpení dekana fakulty doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., PhDr. Edita Poórová, Ph.D., a PhDr. Michal Imrovič, PhD. Pani prodekanka Ing. Júlia Karasová, PhD. študentom predstavila systém štúdia na fakulte. Následne PhDr. Richard Brix, PhD. študentov informoval o mobilitách prostredníctvom Erasmus +. Na záver sme prvákom dali do pozornosti dôležité termíny podujatí, na ktorých sa budú môcť aktívne zúčastniť. Po skončení oficiálnej časti si našich prvákov prevzali jednotliví zástupcovia katedier, ktorí im predstavili katedru. Prvákom prajeme veľa úspechov na našej fakulte.

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018