Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Uvítací deň prvákov FSV UCM'

 Naspäť na albumy

Dňa 24. 9. 2019 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM konal Uvítací deň, počas ktorého sme na fakulte privítali našich prvákov. Jeho cieľom bolo priblížiť našim novým študentom život na fakulte a sprostredkovať im všetky informácie, ktoré budú potrebovať k svojmu štúdiu. Ako prvá sa študentom prihovorila predsedníčka Akademického senátu FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., po nej moderátori privítali vedenie fakulty - doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. - dekana fakulty, doc. PhDr. Andreu Čajkovú, PhD. - prodekanku pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu, PhDr. Editu Poórovú, PhD. - prodekanku pre zahraničné vzťahy, PhDr. Michala Imroviča - prodekana pre rozvoj a marketing a zastupujúceho prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a PhDr. Michala Lukáča, PhD. prorektora pre vzdelávanie. Prodekan PhDr. Michal Imrovič, PhD. priblížil systém štúdia na našej fakulte, informoval o mobilitách prostredníctvom programu Erasmus+. V krátkej prezentácii sa predstavili aj zástupcovia medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC. V závere Uvítacieho dňa sa našim novým študentom dali do pozornosti dôležité termíny podujatí, na ktorých sa budú môcť aktívne zúčastniť. Po skončení oficiálnej časti si prvákov prevzali zástupcovia katedier, ktorí im predstavili ich katedru. Všetkým prvákom želáme veľa úspechov na našej fakulte.

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019

24.9.2019