Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Výhercovia Olympiády o EÚ 2017 v Štrasburgu'

 Naspäť na albumy

V dňoch 2. - 4.10.2018 sa uskutočnila exkurzia výhercov Olympiády o Európskej únii v Štrasburgu, ktorú Fakulta sociálnych vied organizovala v minulom akademickom roku. Exkurzie sa zúčastnili výhercovia zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom a zástupcovia Fakulty sociálnych vied v zložení PhDr. Edita Poórová, Ph.D., PhDr. Michal Imrovič, PhD. a PhDr. Michal Lukáč, PhD. Počas exkurzie sme navštívili Európsky parlament, zúčastnili sa vernisáže 25 rokov Banskej Štiavnice po zápise mesta do UNESCO, navštívili sme Európsky súd pre ľudské práva, kultúrne pamiatky a spoznali nových priateľov. Exkurzia sa konala pod záštitou pána europoslanca, kvestora európskeho parlamentu Ing. Vladimíra Maňku a jeho spolupracovníkov Lujzy Lysinovej a Patrika Hermana, ktorým patrí veľká vďaka za príjemne strávené spoločné chvíle.

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018

2. - 4.10.2018