Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fotky z albumu 'Výročná konferencia FSV'

 Naspäť na albumy

V dňoch 14. - 15. novembra 2016 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 5. výročia založenia Fakulty sociálnych vied UCM a 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prezentácie plenárneho zasadnutia predniesli prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. a prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. Popoludní výročná konferencia pokračovala príspevkami účastníkov v jednotlivých akademických sekciách katedier fakulty. Druhý deň sa niesol diskusiou vo forme okrúhlych stolov - tzv. roundtables, na ktorých akademici predostreli inšpirujúce a podnetné príspevky.

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016

14. - 15.11.2016